aquaflanders

AquaFlanders is verantwoordelijk voor de keuring.

Bent u ontevreden over een keuring door AquaFlanders? Dan moedigen we u in eerste instantie aan om in dialoog te gaan. Komen we er niet uit, dan kan u via de website van AquaFlanders (www.aquaflanders.be) een klacht indienen.