Elektrische keuring bij eigendomsoverdracht

Offerte Aanvragen

Elektrische installatie in gebruik genomen voor 1 oktober 1981

Als u een woning verkoopt met een elektrische installatie die in gebruik werd genomen voor 1 oktober 1981, dan bent u verplicht om een keuring van uw elektrische installatie te laten uitvoeren. Enkel als u al een gelijkvormigheidsverslag gebaseerd op het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.) hebt, is dit niet nodig.
Let op: als de woning onbwoonbaar werd verklaard, moet u geen elektrische keuring laten uitvoeren.

Deze keuring mag enkel gebeuren door de erkende controleorganismen. De controleur kijkt de elektrische installatie na en maakt een keuringsverslag op. Het keuringsattest moet u bij de verkoop kunnen voorleggen.

  • Het attest of keuringsverslag wordt bij de officiĆ«le verkoopakte gevoegd.
  • Zonder het keuringsverslag kan de verkoop niet doorgaan.
  • Het keuringsverslag mag zowel positief als negatief zijn.

Let op: Binnen de 18 maanden na de datum van de aankoop moet u uw installatie opnieuw laten keuren. Bent u nog niet klaar met de werken, dan kunt u uitstel aanvragen bij de FOD Economie.

Elektrische installatie in gebruik genomen na 1 oktober 1981

Elektrische installaties die na 1 oktober 1981 in gebruik werden genomen, moeten gekeurd worden voor ze in gebruik gesteld worden. Nadien moet de installatie gekeurd worden om de 25 jaar. Wanneer de installatie niet in orde is, moet deze binnen de 12 maanden in orde gebracht worden en herkeurd worden door hetzelfde keuringsorganisme. Het attest van de eerste keuring of herkeuring volstaan bij de verkoop. Zonder het attest kan de verkoop niet doorgaan.

Alle elektrische installaties, ongeacht wanneer ze in gebruik genomen werden, moeten bij een wijziging, verzwaring of uitbreiding gekeurd worden door een erkend controle organisme.

Doel van de elektrische keuring

De koper kennis te laten nemen van de toestand waarin de elektrische installatie zich bevindt bij aankoop van de woning.

Het keuringsverslag

De keuring moet uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme

Het verslag mag zowel positief als negatief zijn. Bij een negatief verslag mag de woning dus toch verkocht worden.

De koper heeft 18 maand de tijd na datum van akte om de inbreuken op te lossen.

Een conform keuringsverslag is 25 jaar geldig.

Verplichtingen van de koper na ondertekenen van de akte bij de notaris.

  • De koper is verplicht na het ondertekenen van de akte de keuringsorganisatie zijn persoonlijke gegevens en datum van de akte door te geven.
  • Na 18 maand na datum van akte moet de koper een keuringsorganisme uitnodigen voor een nieuwe controle. Het keuringsorganisme zal na vaststelling dat alle inbreuken zijn weggewerkt een conform verslag afleveren volgens het Arei.

Wanneer is er geen verslag nodig bij verkoop ?

  • Bij volledige renovatie: dit moet dan wel opgenomen worden door de notaris in de akte.
  • Scholen, rust- en verzorgingstehuizen, ziekenhuizen, hotels en gevangenissen hebben geen attest nodig.