Buro Feys

Buro Feys is een multidisciplinair studiebureau bestaande uit een team van 38 medewerkers dat gespecialiseerd is in vier kernactiviteiten: landmeten & expertises, veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving en keuringen (EPC, keuringen riolering, blowerdoortests, ventilatieverslaggeving en elektrische keuringen).

Het hoofdkantoor is in Poperinge gevestigd en ons bijkantoor in Gent. Echter vertrekken onze medewerkers van thuis uit, met lokaties verspreid over Vlaanderen, zodat de verplaatsingen minimaal zijn. Ons actieterrein omvat zo gans Vlaanderen, Brussel en ook Wallonië.

De opdrachten voor landmeten & expertises bestaan hoofdzakelijk uit opmetingen, verkavelingen, ruilingen, uitzetten van bouwwerken, plaatsbeschrijvingen en schattingen. Deze diensten worden uitgevoerd in opdracht van privé-personen, openbare besturen, bedrijven, notarissen, architecten, studiebureaus, aannemers, banken, vastgoedmakelaars, advocaten, boekhouders, bedrijfsrevisoren, … Met onze 45 jaar ervaring beschikken we over een belangrijke expertise in de landmeetkunde.

Op 01/05/2001 werd de nieuwe wetgeving op de veiligheidscoördinatie in het leven geroepen. Sinds 01/05/2001 dient iedere bouwheer een veiligheidscoördinator aan te stellen voor bouwwerken waar meer dan één aannemer werkt. Ons werkgebied daarin situeert zich over gans België.

Als er na 01/01/2006 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend voor uitvoering van werkzaamheden aan gebouwen gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen) en procedures. Dat betekent dat er een EPB-verslaggever moet aangesteld worden voor de start van het werk. Die verslaggever maakt voor de start van de werken een EPB-voorafberekening op en dient uiterlijk zes maanden na ingebruikname de EPB-aangifte in. De EPB-eisen en de procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen en verbouwingen aan gebouwen als er een stedenbouwkundige vergunning nodig is. In het kader van deze wetgeving treden wij op als EPB-verslaggever. Door de EPB-verslaggeving te combineren met de veiligheidscoördinatie kunnen we de bouwheer een belangrijke kostenbesparing aanbieden gezien beide taken elkaar gedeeltelijk overlappen (werfbezoeken, administratie, verzamelen van as-builtgegevens, ...).

Als een woning wordt verkocht na 1/11/2008 of verhuurd na 1/1/2009 dient een energieprestatiecertificaat opgemaakt te worden. Wij kunnen tevens instaan voor de opmaak van deze EPC’s. Tevens kan een elektrische keuring bij verkoop van een eigendom via ons besteld worden. Wij werken voor deze elektrische keuringen samen met een betrouwbare partner.

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemeen Waterverkoopreglement. Binnen het kantoor hebben we een drietal erkende Vlario- en Aquaflanders keurders van private riolering.

Door middel van een luchtdichtheidsmeting, of ook blowerdoortest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een gebouw gemeten. Bij een dergelijke test worden de aanwezige luchtlekken in het gebouw (lees : energie-lekken) gemeten. De resultaten van een dergelijke test kunnen u een inzicht geven in de luchtlekken in uw gebouw en kunnen tevens een positieve invloed hebben op het E-peil van uw gebouw. Buro Feys voert deze blowerdoortesten graag voor u uit.

Belangrijke nieuwigheid voor de bouwaanvragen van nieuwbouwwoningen en 'ingrijpende energetische renovaties' die vanaf 1/1/2016 worden ingediend, is de STS ventilatie. Voor deze dossiers moet een ‘ventilatieverslaggever’ aangesteld worden.
De ventilatieverslaggever stelt per bouwproject een ventilatievoorontwerp op bij de start en een ventilatieprestatieverslag bij oplevering. Aangezien dit heel nauw aansluit met onze functie als EPB-verslaggever bieden we de diensten als ventilatieverslaggever eveneens aan zodat men dit bij één partij kan bestelllen.

We wensen u een aangenaam bezoek aan onze site en hopen u in de toekomst van dienst te kunnen zijn. Bent u reeds klant van ons, dan danken we u voor het vertrouwen.

Medewerkers