Blowerdoortest

Offerte Aanvragen

Wat is een blowerdoortest of luchtdichtheidstest?

blowerdoortestBij een blowerdoortest (luchtdichtheidstest, infiltratieproef, pressurisatieproef,...) wordt de luchtdichtheid van uw woning of gebouw vastgesteld door haar bloot te stellen aan een over- en/of onderdruk van 50 Pa. Het volume lucht dat hierbij aan het gebouw ontsnapt of erin infiltreert is dan een maat voor de luchtdichtheid. Hoe beter de luchtdichtheid van een gebouw, hoe minder sterk een ongecontroleerde ventilatie vat heeft op het gebouw. Ongecontroleerde ventilatie leidt tot onnodig warmteverlies. Dit warmteverlies kan gevisualiseerd worden door middel van rookstiften.

Waarom een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting laten uitvoeren?

Er zijn verschillende redenen om een blowerdoortest uit te laten voeren. Wanneer u een nieuwbouwwoning zet, kan u een test laten uitvoeren op het moment dat de luchtdichting afgewerkt is. Op dat moment kan u immers nog lekken opsporen en dichten. Dit wordt moeilijker eenmaal de woning volledig afgewerkt is.
Daarnaast kan het resultaat van een luchtdichtheidstest meegenomen worden in de EPB-verslaggeving van uw nieuwe woning. Daar de standaardwaarde die de software gebruikt relatief pessimistisch is, zal een luchtdichtheidstest voor een degelijk gebouwde woning steeds leiden tot een winst aan E-peil-punten waarbij een winst van minstens een 7-tal punten relatief gangbaar is.

Hoe gaat een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting in zijn werk?luchtdichheidstest

Allereerst worden de benodigde voorbereidingen getroffen. Belangrijk is dat alle buitendeuren en -ramen gesloten zijn, en dat alle binnendeuren open staan. EĆ©n uitzondering is de deur naar het toilet die dicht mag blijven. De ventilatie wordt uitgeschakeld en eventuele controleerbare ventilatie-openingen worden in gesloten toestand geplaatst. Vervolgens wordt de blowerdoor (bij voorkeur) in een deuropening geplaatst. De blowerdoor is een kaderwerk dat gemakkelijk aan de deuropening aangepast kan worden en die, op een opening voor de ventilator na, quasi luchtdicht afsluit.
De ventilator zal dan na plaatsing in de blowerdoor, lucht in de woning blazen of eruit wegzuigen. Voor een aantal verschillende drukken wordt gekeken welk volume aan lucht hierbij verplaatst wordt.  Het zijn deze resultaten die aanleiding geven tot de uiteindelijke waarde voor de luchtdichtheid van uw woning.

Hoeveel kost een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting?

Een offerte kan u hier aanvragen

Wat levert een blowerdoortest of luchtdichtheidsmeting op?

Zoals hoger vermeld kan het resultaat van een luchtdichtheidsmeting aanleiding geven tot een beter E-peil. Standaard wordt in de EPB-software rekening gehouden met een slechte luchtdichtheid van de woning. Enkel indien het resultaat van een blowerdoortest wordt voorgelegd, kan met een betere luchtdichtheid rekening gehouden worden in de EPB-berekeningen. De kostprijs voor het uitvoeren van deze blowerdoortest is verwaarloosbaar t.o.v. de E-peilpunten die men er winst mee maakt. Om een vergelijking te maken: om dezelfde E-peilpunten winst te boeken als via een blowerdoortest moet men een zonneboiler plaatsen die een veelvoud van de blowerdoortest kost. Een zonneboiler en blowerdoor voorzien zal u natuurlijk nog een pak beter doen scoren...

Indien u tijdens of net na de bouwwerken een test laat uitvoeren om de luchtdichtheid te controleren en indien nodig bij te werken, levert u dat ook nog een effectieve energiebesparing op. Daarnaast vermijdt u mogelijke tocht, uitdroging van de binnenlucht,... en leidt een betere luchtdichtheid ook tot een betere geluidsisolatie.