Ventilatieverslaggeving

Offerte Aanvragen

Belangrijke nieuwigheid voor de bouwaanvragen van nieuwbouwwoningen en 'ingrijpende energetische renovaties' die vanaf 1/1/2016 worden ingediend, is de STS ventilatie. Voor deze dossiers moet een ‘ventilatieverslaggever’ aangesteld worden.
De doelstellingen van het WTCB met de STS-ventilatie zijn tweezijdig: enerzijds de bouwheer van bij de start van de werken beter informeren over de impact van een ventilatiesysteem op het bouwconcept en anderzijds de kwaliteit verbeteren/garanderen van goed functionerende installaties bij oplevering (niet enkel op vlak van debieten en energie, maar ook akoestiek, trillingen, eventuele vochtregeling...).
De STS verwacht per bouwproject een ventilatievoorontwerp bij de start en een ventilatieprestatieverslag bij oplevering. Daarbij worden concreet volgende gegevens opgevraagd: een ontwerp van het ventilatiesysteem, info over toevoer, doorvoer en afvoer en nadien metingen van de ventilatiedebieten bij mechanische ventilatie. Hoewel de STS breder gaat dan energie, zal de indiening van die ventilatiedocumenten wel gekoppeld worden aan de EPB-startverklaring en -aangifte om te kunnen controleren of de STS nageleefd wordt.
Aangezien dit heel nauw aansluit met onze functie als EPB-verslaggever bieden we de diensten als ventilatieverslaggever eveneens aan zodat men dit bij één partij kan bestelllen. Ondertussen zijn drie personen binnen Buro Feys erkend als ventielatieverslaggever door SKH en BCCA.