EPB-verslaggeving

Offerte Aanvragen

Gebouwen gaan verschillende generaties mee. Wie vandaag bouwt of verbouwt, bepaalt grotendeels hoe het energiegebruik van de bewoners er in de volgende decennia zal uitzien. Nieuwe energieverspillende (ver-) bouwprojecten zijn maatschappelijk ontoelaatbaar. Daarom is de energieprestatieregelgeving van toepassing. Voluit spreken we over "Energieprestatie en Binnenklimaat", afgekort EPB.

Sinds 1 januari 2006 moeten bouw- en verbouwprojecten waarvoor een bouwaanvraag of een melding nodig is, voldoen aan de EPB-eisen en de EPB-procedure. De eisen worden regelmatig aangescherpt en bereiken vanaf 2021 het niveau "bijna-energieneutraal bouwen" (BEN).

Als EPB-verslaggever staan wij de bouwheer en architect bij in het voldoen van hun bouwproject aan deze EPB-eisen of aan strengere eisen op vraag van de bouwheer. Voor de start van de werken wordt in samenspraak met het bouwteam het gebouw doorgerekend. De EPB-voorafberekening wordt opgemaakt en beschrijft welke maatregelen moeten voorzien worden om aan de EPB-eisen te voldoen. Deze EPB-voorafberekening is een leidraad voor het project maar is echter geen statisch document. Voor en gedurende de werken kunnen de maatregelen en de berekeningen bijgeschaafd worden volgens de vastgelegde materialen en technieken. Deze wijzigingen dienen uiteraard steeds nagezien te worden op het voldoen aan de geldende EPB-regelgeving.

EPB-berekeningen

Als kantoor beperken we ons niet tot de strikt wettelijke staak als EPB-verslaggever. We staan de klant bij in het adviseren en herberekenen van het project met andere materialen en technieken. Eens het project is afgewerkt brengen we nog een laatste werfbezoek om alle zichtbare uitgevoerde materialen en technieken te noteren. Op basis van deze gegevens en de opgevraagde as-builtgegevens (facturen, as-builtplannen, meetrapporten, ...) kunnen we de EPB-aangifte indienen bij het Vlaams Energieagentschap. Deze aangifte bevat alle as-built materialen en technieken en is de controle of het project voldoet aan de EPB-eisen.

De EPB-regelgeving is een specialiteit geworden. Tien EPB-calculatoren berekenen dagdagelijks projecten gaande van woningen tot appartementen, scholen, kantoren, industriĆ«le gebouwen, handelspanden, enz. Intern wordt de ervaring van de diverse projecten gedeeld wat een belangrijke meerwaarde is bij het berekenen van nieuwe opdrachten.

Moet uw bouwproject aan de EPB-eisen voldoen?

Vedere informatie over de Energieprestatieregelgeving kan u vinden op www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving.